::: 20 578 2534 ::: 72 211 226 ::: info (kukac) kezirasszakerto (pont) hu :::

 

Mai Magyar Írásszakértők Tudományos Társasága

Az írásszakértői tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok

1978. évi IV. tv. A Büntető Törvénykönyvről

A közbizalom elleni bűncselekmények

Közokirat-hamisítás
274. § (1) Aki
a) hamis közokiratot készít vagy közokirat tartalmát meghamisítja,
b) hamis vagy hamisított, illetőleg más nevére szóló valódi közokiratot felhasznál,
c) közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltozására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglaljanak közokiratba, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Magánokirat-hamisítás
276. § Aki jog vagy kötelezettség létezésének, megváltozásának vagy megszűnésének bizonyítására hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú magánokiratot használ, vétséget követ el és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről

::: ugrás a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara honlapjára :::

Részletek a törvényből

2. § (1) Igazságügyi szakértői tevékenységet az erre feljogosított a) természetes személy (a továbbiakban: igazságügyi szakértő), b) cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság (a továbbiakban: társaság), c) e célra létesített igazságügyi szakértői intézmény, d) külön jogszabályban feljogosított állami szerv, intézmény, szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet), és e) kivételesen eseti szakértő végezhet*.

* ilyen kivételes eset az, amikor igazságügyi szakértő nem áll rendelkezésre

A szakértői vélemény

16. § (1) Az igazságügyi szakértő a szakvélemény tartalmával összefüggésben nem utasítható. (2) Az igazságügyi szakértő a szakvéleményt - a kirendelő hatóság intézkedésének megfelelően - írásban vagy szóban terjeszti elő. Törvény előírhatja a szakvélemény elektronikus úton történő előterjesztését*. (3) A szakvélemény magában foglalja a kirendelő hatóság és - a kirendelő hatóság útján - a felek által feltett kérdések megválaszolását, továbbá a feltett kérdésekkel összefüggő más szükséges megállapítások közlését.

* az általam készített szakvéleményeket a megbízó minden esetben megkapja elektronikus formában is (vélemény .PDF formátumú nyomtatható, de nem módosítható dokumentumként, írásminták .JPG formátumú 600 dpi felbontású képként)

 

Máténé Kaponyi Zsófia írásszakértő
 
 

szakterület - vizsgálat típusok - szakértői díjak - MaÍRT - jogszabályok - letöltés - referenciák - kérdések/válaszok - informatikai szakértő

© 2005-2008 Máténé Kaponyi Zsófia
A honlap tartalmának felhasználása csak a tulajdonos kifejezett, előzetes hozzájárulásával történhet.